بشار اسد: دمشق هرگز فداکاری های ایران در پشتیبانی از دولت و ملت سوریه را فراموش نخواهد کرد

رئیس جمهوری سوریه گفت: سوریه هرگز فداکاری ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از دولت و ملت سوریه در دوران سخت و دشوار را فراموش نخواهد کرد. بشار اسد روز پنجشنبه در دیدار علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: خون های شهدای ایران که در […]

رئیس جمهوری سوریه گفت: سوریه هرگز فداکاری ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از دولت و ملت سوریه در دوران سخت و دشوار را فراموش نخواهد کرد.

بشار اسد روز پنجشنبه در دیدار علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: خون های شهدای ایران که در سوریه ریخته شده سرمایه گران قدری برای آینده همکاری ها و مناسبات دوستانه و برادرانه دو کشور خواهد بود.وی تاکید کرد، همزمان با سرکوب تروریسم از سوی محور مقاومت، طرف مقابل برای گسترش هرج و مرج و بکارگیری تروریسم به عنوان ابزاری برای دستیابی به منافع خود تلاش می کند.

وی گفت: محور مقاومت و مبارزه کننده با تروریسم و اقدامات توسعه طلبانه برای تقویت مواضع و دستاوردهای خود، باید اقدامات سیاسی را افزایش دهد.وی تصریح کرد، افزایش فعالیت های سیاسی به منظور بهبود و تقویت مواضع و دستاوردهای محور مقاومت ضروری است.رئیس جمهوری سوریه گفت: تحولات اخیر منطقه به نفع محور مقاومت است و این تحولات بر قدرت و توانایی های محور مقاومت افزوده است .بشار اسد بر ضرورت همکاری تنگاتنگ میان کشور های محور مقاومت در عرصه های مختلف بویژه روابط اقتصادی تاکید کرد.

دوطرف در این دیدار همه پرسی شمال عراق و هر اقدامی که به یکپارچگی این کشور و هرکدام از کشورهای منطقه آسیب بزند را به طور کامل مردود دانست.اسد و بروجردی بر تقویت عوامل اتحاد و هماهنگی اقشار مختلف ملت های منطقه به منظور مقابله با خطرهای تهدید کننده این کشورها و بویژه خطر تروریسم تاکید کردند.