رئیس ستاد ارتش ترکیه در تهران

رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیات بلندپایه نظامی وارد تهران شد. شامگاه یک‌شنبه، ۹ مهر و به دنبال سفر اخیر هیأت عالی‌رتبه نظامی ایران به مسئولیت سردار سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به ترکیه، ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیأت عالی‌رتبه از مقامات نظامی این […]

رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیات بلندپایه نظامی وارد تهران شد. شامگاه یک‌شنبه، ۹ مهر و به دنبال سفر اخیر هیأت عالی‌رتبه نظامی ایران به مسئولیت سردار سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به ترکیه، ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیأت عالی‌رتبه از مقامات نظامی این کشور وارد تهران شد و از سوی سردار سرتیپ قدیر نظامی، معاون بین‌الملل ستاد کل مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

قرار است ژنرال خلوصی آکار در جریان این سفر دیدارهایی با برخی مقامات کشورمان از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داشته باشد.پیش‌بینی می‌شود که در سفر هیات نظامی ترکیه به تهران، توافقات صورت گرفته در آنکارا، در چارچوب برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی در تهران مورد توجه طرفین قرار گیرد.

چهارشنبه گذشته نیز سرلشکر عثمان الغانمی، رئیس ستاد ارتش عراق در رأس هیأتی عالی‌رتبه نظامی به تهران سفر کرد. وی پیش از حضور در تهران، در آنکارا با خلوصی آکار، همتای ترکیه‌ای خود در زمینه حمایت از وحدت عراق و مبارزه مشترک با تروریسم دیدار و رایزنی کرده بود.در جریان سفر الغانمی به ایران، هیأت های نظامی ایران و عراق جلساتی مشترک برگزار کردند. همچنین جمعی از فرماندهان عملیاتی عراق از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید کردند.