امیر کویت بر عدم لطمه به روابط با همسایگان تاکید کرد

در نشستی که میان نمایندگان پارلمان کویت و برخی از وزیران برگزار شد مساله فرار اعضای شبکه العبدلی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد اعضای این گروه از کویت خارج نشده اند.روزنامه کویتی الرای روز چهارشنبه نوشت: مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت در این نشست پیام امیر کویت خطاب به نمایندگان مجلس را […]

در نشستی که میان نمایندگان پارلمان کویت و برخی از وزیران برگزار شد مساله فرار اعضای شبکه العبدلی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد اعضای این گروه از کویت خارج نشده اند.روزنامه کویتی الرای روز چهارشنبه نوشت: مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت در این نشست پیام امیر کویت خطاب به نمایندگان مجلس را قرائت کرد.امیر کویت به نمایندگان پارلمان این کشور توصیه کرد کاری نکنند که به روابط کویت با کشورهای منطقه لطمه وارد شود.

دراین نشست رئیس پارلمان کویت نامه ای از امیر کویت را قرائت کرد که در بخش اول این نامه امیر کویت با بیان شرایط منطقه به نمایندگان این کشور تاکید کرد در مسایل روابط خارجی کویت و دیگر کشورهای منطقه درگیر نشوند چرا که کویت در بسیاری از مسائل منطقه ای نقش میانجی را ایفا می کند و در نتیجه باید پارلمان کویت در این خصوص به امیر کویت کمک کنند.در بخش دوم نامه نیز امیر کویت از اعضای پارلمان کویت خواست در این برهه حساس به مسئولیت های خود پایبند باشند و از اتحاد ملی حمایت کنند و نباید کشور را به سوی فتنه ای سوق دهند که یکپارچگی کشور را خدشه دار کند چرا که کویت کشور کوچکی است که همیشه در مسائل و اختلافات منطقه ای می تواند به سمتی کشیده شود.

در این نشست از وزیر کشور کویت در خصوص چگونگی فرار اعضای شبکه عبدلی سوالاتی پرسیده شد که وی ترجیح داد به علت پاره ای مسائل چندان به این مساله نپردازد اما وی به اعضای پارلمان کویت اطمینان داد که تدابیری دولتی برای برخورد با این شبکه اتخاذ شده است.خالد الجراح معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت گفت که اعضای گروه العبدلی در ۱۵ جولای گذشته تلاش کردند فرار کنند اما موفق نشدند.وی به نقل از منابع امنیتی بلند پایه کویت همچنین گفت که فرار این افراد با گذرنامه های ایرانی بعید است و اگر چنین بود ایران باید آنها را به کویت ارجاع می داد.منابع آگاه به الرای گفتند، در نشست یاد شده وزیر کشور تاکید کرد که ۱۴ تن از گروه العبدلی همچنان در داخل کویت هستند و از کشور خارج نشده اند.رئیس پارلمان کویت و همچنین سخنگوی دولت کویت این نشست را نشستی مثبت و ثمر بخش توصیف کردند.