نوری المالکی: طرفهای ضعیف را به حاشیه نخواهم راند

ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق اعلام کرد: با مشارکت کردن با ˈطرفهای قویˈ که ˈطرف ضعیفˈ را در هم می کوبند، مخالفم و نمی خواهم کسی را به حاشیه برانم.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از خبرگزاری ˈیونایتدپرسˈ، مالکی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که حزب متبوع وی یعنی ˈدولت […]

ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق اعلام کرد: با مشارکت کردن با ˈطرفهای قویˈ که ˈطرف ضعیفˈ را در هم می کوبند، مخالفم و نمی خواهم کسی را به حاشیه برانم.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از خبرگزاری ˈیونایتدپرسˈ، مالکی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که حزب متبوع وی یعنی ˈدولت ائتلاف قانونˈ پیروزی بزرگی را بدست آورد و 95 کرسی از 328 مجلس این کشور را کسب کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: باید به سوی همه کسانی که می توانند ˈوحدت ملیˈ را تقویت کنند، دست یاری دراز کرد.

9302x30x0x43268

مالکی از جریانهای سیاسی که به مجلس عراق راه یافته اند ، خواست تا یک ˈسیاست بازˈ نسبت به ائتلاف دولت قانون در پیش گیرند.وی تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون برای دستیابی به شعار خود که از همان ابتدا برافراشته یعنی ˈاکثریت سیاسیˈ، ادامه خواهد داد و برای رسیدن به این هدف تلاش می کند و مسلما فردی که برای نخست وزیری عراق نامزد خواهد شد، از میان ائتلاف ملی انتخاب می شود.

وی گفت: ما آماده ایم تا دست دوستی به سوی همه دراز کنیم . ما با هیچکس مشکلی نداریم.وی افزود :خواسته های کردها و دیگر جریانهای سیاسی اگر با قانون اساسی همخوانی داشته باشند، قابل قبول است.قرار گرفتن ائتلاف دولت قانون در رتبه نخست نتایج انتخابات پارلمانی عراق به مالکی شانس بیشتری برای تشکیل دولت جدید می بخشد.مالکی تاکنون دو دوره نخست وزیر عراق بوده است .