ائتلاف دولت قانون پیشتاز انتخابات عراق

بر اساس نتایج شبه نهایی غیر رسمی انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف تحت رهبری نوری المالکی حائز ۹۹ کرسی شده است.به گزارش گروه دریافت خبر عصرما پایگاه المسله نتایج شبه نهایی انتخابات عراق را منتشر کرد که بر اساس آن ائتلاف دولت قانون با ۹۹ کرسی اول و به دنبال آن المواطن و الاحرار، متحدون و […]

بر اساس نتایج شبه نهایی غیر رسمی انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف تحت رهبری نوری المالکی حائز ۹۹ کرسی شده است.به گزارش گروه دریافت خبر عصرما پایگاه المسله نتایج شبه نهایی انتخابات عراق را منتشر کرد که بر اساس آن ائتلاف دولت قانون با ۹۹ کرسی اول و به دنبال آن المواطن و الاحرار، متحدون و الوطنیه هستند.

9302x29x0x62983

بر اساس شمارش نهایی آراء و آمار سازمان های ناظر بر انتخابات و تطبیق آن با آمارهای نمایندگان گروههای سیاسی تا امروز یکشنبه ۱۸ ماه مه ۲۰۱۴ ائتلاف دولت قانون با ۹۹ کرسی اول، ائتلاف المواطن با ۳۳ کرسی دوم، الاحرار با ۲۸ کرسی سوم، متحدون با ۲۳ کرسی چهارم، الوطنیبه با ۲۱ کرسی پنجم است.

پس از آن حزب دموکرات کردستان با بیست کرسی، اتحادیه میهنی با ۱۸ کرسی، التغییر با هشت کرسی، العربیه با ده کرسی، جریان اصلاح با شش کرسی، ائتلاف مدنی دموکراتیک با سه کرسی، فضیلت با پنج کرسی، دیالی هویت ما با پنج کرسی، الصادقون با سه کرسی، فهرست های ترکمنی و شعبات ترکمن کرکوک با چهار کرسی، جماعت اسلامی کردستان دو کرسی، ائتلاف العراق دو کرسی،سازندگی و عدالت، البدیل المدنی المستقل،قلعه تکریت، ائتلاف ملی صلاح الدین، کرامه جدید، عرب کرکوک جدید به ترتیب هر کدام یک کرسی به دست آوردند.

همچنین الوفا العراقی عدنان الزرفی دو کرسی، برخی فهرست های متفرقه پنج کرسی، العربیه کرکوک یک کرسی و فهرست های کردی در کرکوک هشت کرسی به دست آوردند.نتایج انتخابات در بغداد به این شرح است: ائتلاف دولت قانون ۳۲ کرسی، الاحرار شش کرسی، الوطنیه هفت کرسی، المواطن پنج کرسی، متحدون چهار کرسی، ائتلاف مدنی یک کرسی، العربیه دو کرسی، جریان اصلاح یک کرسی، الشراکه دو کرسی، النخب دو کرسی، الفضیله دو کرسی، الاصلاح یک، صادقون دو و ائتلاف العراق یک کرسی به دست آوردند.