چهار مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا استعفا کردند

«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با چالش مهم استعفای چهار مقام ارشد وزارتخانه خود مواجه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «پاتریک کندی» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت به همراه سه نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه از سمت خود استعفا کردند.کندی در ۹ سال گذشته در سمت معاون وزیر […]

«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با چالش مهم استعفای چهار مقام ارشد وزارتخانه خود مواجه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «پاتریک کندی» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت به همراه سه نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه از سمت خود استعفا کردند.کندی در ۹ سال گذشته در سمت معاون وزیر خارجه آمریکا انجام وظیفه کرده و در انتقال قدرت از تیم اوباما به تیم ترامپ نقش مؤثری ایفا کرده است.سه مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به همراه کندی استعفا کردند شامل «جویس آن بار» معاون کندی در امور اداری و «میشل باند» معاون کنسولی وی و همچنین «جنتری او اسمیت» مدیر دفتر امور مأموریت های خارجی وزارت خارجه می شوند.این چهار مقام وزارت امور خارجه آمریکا به شمار رو به رشد کارکنان دولتی پیوستند که از زمان ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید در هفته گذشته و موضع گیری های جنجال برانگیز او، از سمت های خود کناره گیری کرده اند.