قاسمی: اعتراض ایران به مواضع نسجیده انگلیس در قبال بحران سوریه به کاردار این کشور ابلاغ شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بدنبال اظهارات و مواضع نسنجیده مقام های انگلیسی در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در برابر بحران سوریه، مراتب اعتراض به کاردار این کشور ابلاغ شد.بهرام قاسمی افزود: بدنبال اظهارات و مواضع نسنجیده مقام های انگلیسی در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در برابر بحران سوریه، عصر امروز در غیاب […]

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بدنبال اظهارات و مواضع نسنجیده مقام های انگلیسی در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در برابر بحران سوریه، مراتب اعتراض به کاردار این کشور ابلاغ شد.بهرام قاسمی افزود: بدنبال اظهارات و مواضع نسنجیده مقام های انگلیسی در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در برابر بحران سوریه، عصر امروز در غیاب سفیر انگلیس در تهران، کاردار این کشور توسط معاون مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

82349376-71253661

وی ادامه داد: مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات و مواضع نسنجیده و غیر واقعی مقام های انگلیس به کاردار ابلاغ و نسبت به تاثیرات مخرب این اظهارات و مواضع بر وضعیت انسانی سوریه و صلح و امنیت بین المللی هشدار داده شد. بهرام قاسمی افزود: در این جلسه مقام وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به سیاست ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح و ثبات در سوریه و ارائه کمک های انسانی به مردم آن کشور، بر ضرورت قطع هرگونه کمک و حمایت دولت انگلیس از گروه های تروریستی تاکید کرد.