روسیه قطعنامه پیشنهادی فرانسه درمورد سوریه را رد کرد

روسیه ضمن رد پیش نویس قطعنامه ارائه شده ازسوی فرانسه در سازمان ملل با هدف اعمال آتش بس در حلب ‘ آن را به هیچ وجه کارساز ندانست’و تاکید کرد که نبرد با گروه های تروریستی درسوریه باید در اولویت قرار گیرد. به گزارش روزسه شنبه خبرگزاری فرانسه از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل درحال […]

روسیه ضمن رد پیش نویس قطعنامه ارائه شده ازسوی فرانسه در سازمان ملل با هدف اعمال آتش بس در حلب ' آن را به هیچ وجه کارساز ندانست'و تاکید کرد که نبرد با گروه های تروریستی درسوریه باید در اولویت قرار گیرد. به گزارش روزسه شنبه خبرگزاری فرانسه از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل درحال مذاکره درباره متن پیش نویسی بود که روزیکشنبه از سوی فرانسه ارائه شده و خواستار توقف پروازهای نظامی بر فراز حلب و فراهم کردن امکان کمک رسانی و تعیین ساز و کاری برای نظارت برآتش بس است.

82255031-71067484

ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل درجریان کنفرانس خبری گفت: برخی از اعضای شورا شور و شوقی در مورد راه حل پیشنهاد شده در اواخر یکشنبه از خود نشان نمی دهند. وی گفت: 'من حتی مطمئن نیستم که بسیاری از اعضای دیگر شورای امنیت دوست داشته باشند شاهد قطعنامه ای درباره ترک مخاصمه باشند که شانس کارساز بودن آن وجود ندارد.'

وی افزود:'اگر تنها تاثیر این قطعنامه آن است که دبیرکل شروع به تفکر درمورد تعیین نوعی ساز و کار کند که در وهله اول کارساز نخواهد شد پس داشتن چنین قطعنامه ای چندان با عقل جور در نمی آید.' پیشنهاد فرانسه تازه ترین تلاش برای فشار بر روسیه و سوریه متحدش برای متوقف ساختن حملات هوایی درحلب و تعیین یک نقشه راه برای پایان جنگ پنج ساله درسوریه محسوب می شود. درپیش نویس قطعنامه که به دست خبرگزاری فرانسه افتاد 'شورای امنیت ضمن ابراز خشم از سطح غیرقابل قبول و فزاینده خشونت ها ' خواستار تضمن اجرای کامل ترک مخاصمه از جمله توقف کامل بمباران های هوایی شده است. دراین پیش نویس مصرانه از روسیه و امریکا خواسته می شود' اجرای فوری ترک مخاصمه را در وهله اول در حلب و سپس در نقاط دیگر تضمین کرده و به تمام پروازهای نظامی بر فراز این شهر پایان دهند. ' از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز خواسته شده است ظرف پنج روز ساز و کاری برای نظارت برآتش بس تعیین کند.