«بندربن سلطان» از ریاست سازمان اطلاعات عربستان کنارگذاشته شد

« بندر بن سلطان» روز سه شنبه با فرمان « عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی بطور رسمی از ریاست سازمان اطلاعات این کشور کنار گذاشته شد. به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، پادشاه سعودی سرتیپ ستاد « یوسف بن علی الادریسی» را بجای بندر تعیین کرد.خبرگزاری […]

« بندر بن سلطان» روز سه شنبه با فرمان « عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی بطور رسمی از ریاست سازمان اطلاعات این کشور کنار گذاشته شد.

9301x27x0x46648

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، پادشاه سعودی سرتیپ ستاد « یوسف بن علی الادریسی» را بجای بندر تعیین کرد.خبرگزاری عربستان اعلام کرد که بندر بن سلطان خود خواستار کنار رفتن از سازمان اطلاعات عربستان سعودی بوده است