هزینه های نظامی جهان به مرز دو هزار میلیارد دلار رسید

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل از رهبران جهان خواست با کاستن هزینه های نظامی به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های بهداشت، تغذیه، حفاظت از محیط زیست و سایر چالش های مربوط به توسعه پایدار بپردازند.مجموع هزینه های نظامی جهان درسال 2012 یک هزار و 750 میلیارد دلار اعلام شده است. به گزارش گروه دریافت […]

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل از رهبران جهان خواست با کاستن هزینه های نظامی به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های بهداشت، تغذیه، حفاظت از محیط زیست و سایر چالش های مربوط به توسعه پایدار بپردازند.مجموع هزینه های نظامی جهان درسال 2012 یک هزار و 750 میلیارد دلار اعلام شده است.

9301x26x0x46424

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،ˈآلفرد د زایاسˈ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور مربوط به ˈ نظام جهانی دموکراسی و توسعهˈ روزگذشته(دوشنبه) با صدور بیانیه ای تصریح کرد: ˈجامعه مدنی در نظام های دمکراتیک باید در روند شکل گیری وتعیین بودجه مشارکت مستقیم داشته باشدˈ.

وی افزود: تشخیص اولویت های واقعی در برنامه ریزی و بودجه به عهده بخش های مختلف جامعه است و این بخش ها باید همواره مورد مشورت قرار گیرند.زایاس اضافه کرد: نباید به لابی های مختلف از قبیل پیمانکاران نظامی و سایر نمایندگان مجتمع های نظامی صنعتی اجازه داده شود این اولویت ها را به سرقت برده و مردم جهان را از تامین نیازهای واقعی خود محروم کنند.

زایاس دراین بیانیه از پارلمان کشورهای جهان خواسته است تا به خواست و اراده شهروندان خود احترام گذاشته و از هزینه های مصرفی در زمینه های نظامی از جمله تولید سلاح، پژوهش های نظامی و تاسیس پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر بکاهند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل همچنین تاکید کرد: درآمدهای مالیاتی باید به مصرف توسعه و پیشرفت حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم برسند.

وی با اشاره به آخرین آمارهای موسسه تحقیقات صلح بین المللی که مجموع هزینه های نظامی جهان در سال 2012 را یک هزار و 750 میلیارد دلار برآورد کرده، صرف چنین هزینه هایی را به هدر دادن نا معقول منابعی خوانده که می توانند صرف نیازهای حیاتی مردم جهان شوند.زایاس گفته است در شرایطی که میلیون ها نفر از مردم جهان در فقر مطلق زندگی می کنند و در اثر سوء تغذیه و کمبود داروهای لازم جان می دهند، پیگیری تلاش های مربوط به خلع سلاح عمومی از اهمیت فوری برخوردار است.یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل نیز هفته گذشته با اشاره به افزایش بی رویه هزینه های نظامی در سطح جهان گفت که در زمان حاضر هزینه روزانه نظامی جهان از بودجه سالیانه سازمان ملل بیشتر است.