همكاری های هسته ای ایران و اروپا در سال جاری میلادی آغاز می شود

همكاری ایمنی هسته ای ایران و اتحادیه اروپا با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا در قالب پروژه «افزایش توانمندی های مركز ایمنی هسته ای ایران (INRA) »در سال جاری میلادی آغاز می شود.در این بیانیه كه امروز در دیدار آریاس كانیته كمیسیونر اروپایی با علی اكبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی منتشر شد با […]

همكاری ایمنی هسته ای ایران و اتحادیه اروپا با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا در قالب پروژه «افزایش توانمندی های مركز ایمنی هسته ای ایران (INRA) »در سال جاری میلادی آغاز می شود.در این بیانیه كه امروز در دیدار آریاس كانیته كمیسیونر اروپایی با علی اكبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی منتشر شد با اشاره به پیوست سوم ضمیمه برجام آمده است: در راستای اجرای اقدامات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترك و به طور مشخص پیوست سوم ضمیمه همكاری هسته ای،بدینوسیله كمیسیون اروپا و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران برای آغاز همكاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در موارد زیر آمادگی خود را اعلام می كند.

82038421-70657175

بر اساس این بیانیه، یك نشست گفت و گوی سالیانه و در سطح بالا درباره موضوعات مورد علاقه مشترك در حوزه هسته ای(چهارچوب مشاركت در خصوص انرژی هسته ای ) پایه ریزی گردد. فعالیت های مشترك مندرج در این بیانیه حوزه های ایمنی هسته ای، محافظت در برابر اشعه،آمادگی و پاسخ در شرایط فوریتهای پرتوی، مدیریت پسماند و سوخت مصرف شده تحقیق و توسعه هسته ای و كاربردهای غیر- قدرتی انرژی هسته ای را پوشش خواهد داد. همچنین گروه های كاری و گروه های كارشناسی تا زمانی كه برای اجرای موثر فعالیتهای مشاركتی ضروری هستند،می توانند بر اساس نیاز ،جلسات مرتب تشكیل دهند. علاوه بر این و بر اساس این بیانیه پروژه ها و فعالیت های مندرج برای اجرا در مرحله نخست در بخش بعدی توصیف شده اند كه مسئولین اجرای پروژه های سطح بالا را در خصوص پیشرفتهای حاصله توجیح خواهند كرد.

**فعالیت های آغازین همكاری

دو طرف بر این نظرند اولین اقدامات در طی سال 2016 و تحت عنوان همكاری ایمنی هسته ای با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا از پروژه « افزایش توانمندی های مركز ایمنی هسته ای ایران (INRA) »آغاز می گردد. این فعالیتها شامل همكاری در انجام آزمایشهای مقاومت پذیری برای مراكز نیروگاهی هسته ای موجود و برنامه ریزی شده به منظور كمك به بهره برداری نیروگاههای هسته ای و مركز نظام ایمنی ،امكان سنجی تاسیس مركز ایمنی هسته ای در ایران ،حمایت از مركز نظام ایمنی هسته ای (INRA) برای بازبینی مشترك چهارچوب ایمنی در جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتین درسها آموخته شده از حادثه فوكوشیما دایچی از جمله این فعالیتها عنوان شده است.

ارتقای ظرفیت فنی و سازمانی( (INRA ، ارائه آموزش و یاددهی به متخصصان ایمنی هسته ای و كمك و همكاری در توسعه فعالیتها ،به ویژه حمایت از سازماندهی كنفرانس بین المللی در خصوص ایمنی هسته ای، احتمالا در جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای همكاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپایی خواهد بود. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران به ایده مشاركت در شكافت و گداخت برنامه یورواتم با مهلت اكتبر 2016 پاسخ خواهد داد. به طور ویژه چندین حوزه تحقیق و توسعه از ضمیمه سه برجام در برنامه كاری یورواتم برای سال های 2016 و 2017 درج و در برنامه یورواتم بودجه این موارد به طور اتوماتیك تامین شده است.

همچنین در این بیانیه بر پشتیبانی و تبادل تجربیات در خصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران به اسناد و كنوانسیون های حقوقی بین المللی، اصلی حاكم بر ایمنی و امنیت،مدیریت پسماند و سوخت مصرف شده و حفاظت فیزیكی از تاسیسات هسته ای از محورهای همكاری های دو طرف تاكید شده است. تبادل تجربیات به منظور پیشگیری، آمادگی و اقدام به موقع در قبال حوادث در شرایط اضطراری با تبعات رادیولوژیكی ،تبادل تجربیات با مراكز نظام ایمنی هسته ای اروپایی و سازمان های اروپایی پشتیبانی امور فنی با جمهوری اسلامی ایران و همكاری در آموزش و توسعه مهارت ها از طریق میزبانی تاسیسات پژوهشی اروپایی از كادر پژوهشی ایرانی از محورهای همكاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپایی است.

تسهیل مشاركت و همكاری ایران در فعالیت های پژوهشی گداخت و شكافت كه در چارچوب برنامه پژوهشی یورواتم 2014 تا 2018 انجام می گیرد كه شامل همكاری متقابل با مراكز تحقیقاتی مشترك، بررسی تعمیق سطح همكاری با پروژه ITER در زمینه ساخت راكتور قدرت نمونه گداخت و در نهایت توسعه پیوندهای میان عاملان صنعت دو طرف از دیگر محورهایی است كه ایران و اتحادیه اروپایی در بیانیه مشترك خود به آن ها پرداخته اند. آریاس كانیته كمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا روز گذشته به همراه فدریكا موگرینی مسئول سیاست خارجی آن اتحادیه و 6 كمیسیونر دیگر به ایران سفر كرده است.