ابراهیم جعفری در اعتراض به تصمیم اتحادیه عرب : هرکس حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق را تروریست بخواند ،تروریست است

در نشست ظهر امروز اتحادیه عرب ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق با اعتراض به پیشنهاد عربستان و چند کشور عربی در خصوص تروریست خواندن حزب الله لبنان و بسیج مردمی عراق گفت : هرکس حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق را تروریست بخواند ،تروریست است.پس از سخنان جعفری هیات عربستانی محل اجلاس را ترک […]

در نشست ظهر امروز اتحادیه عرب ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق با اعتراض به پیشنهاد عربستان و چند کشور عربی در خصوص تروریست خواندن حزب الله لبنان و بسیج مردمی عراق گفت : هرکس حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق را تروریست بخواند ،تروریست است.پس از سخنان جعفری هیات عربستانی محل اجلاس را ترک کرد.براساس گزارش های رسیده دولت لبنان و الجزایر نیز نسبت به این تصمیم معترض شدند