شهرداری یکی از مناطق اسپانیا نخست وزیر این کشور را عنصر نامطلوب اعلام کرد

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه از سوی شهرداری «پونته ودرا» شهری واقع در ایالت گالیسیا ( شمال شرقی) که وی در آنجا بزرگ شد و زندگی سیاسی خود با چند سمت را در آن داشت، عنصر نامطلوب اعلام شد . به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، شهرداری پونته ودرا […]

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه از سوی شهرداری «پونته ودرا» شهری واقع در ایالت گالیسیا ( شمال شرقی) که وی در آنجا بزرگ شد و زندگی سیاسی خود با چند سمت را در آن داشت، عنصر نامطلوب اعلام شد . به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، شهرداری پونته ودرا در این راستا به این دلیل راخوی را عنصر نامطلوب نامید که وی اجازه داد که شرکت انسه (ENCE )، که به تولید خمیر کاغذ بدون کلر و انرژی از زیست توده تولید شده در کوه های اطراف می پردازد ، 60 سال دیگر به فعالیت خود ادامه دهد .

نهاد دولتی در این زمینه ، با آرای احزاب سوسیالیست گالیسیا ، ماره آ و بلوک ملی گرای گالیسیا علیه اقدام راخوی اعتراض کردند. شهرداری پونته ودرا در حالی این کار را انجام داد که در جلسه مشورت برای این اقدام ، موافقان و مخالفان با تمدید مجوز شرکت انسه به سردادن شعارهای مختلف پرداخته و این جلسه پر تنش دو بار به هم خورد . در طول دو ساعتی که این جلسه به طول انجامید ، «آگوستین فرناندز» از حزب سوسیالیست و یکی از مبتکران این حرکت ، اقدام راخوی را یک «خیانت» به پونته ودرا خواند و ابراز امیدواری کرد که با اعلام کردن راخوی به عنوان عنصر نامطلوب ، وی هر وقت به این شهر بیاید ، احساس شرمندگی کند . بنا بر این گزارش ، دولت حاکم حزب ‘مردمی’ در ایالت گالیسیا که چندین دهه است که ریاست دولت را بر عهده دارد ، وعده داده بود که این کارخانه که در کنار رودخانه «ریاس بایشاس» قرار دارد را در سال 2018 برچیند زیرا این محل یکی از مهمترین مکان های پرورش صدف و میگو در اسپانیا می باشد اما راخوی پس از رسیدن به قدرت در پایان سال 2011 ، قانون سواحل را بر خلاف تصور همگی تغییر داد، موردی که شامل این کارخانه می شود و به این کارخانه اجازه فعالیت تا سال 2073 را می دهد . این در حالی است که «آلبرتو نونیئز فیخو» رئیس دولت گالیسیا و از حزب مردمی تا چندی پیش ، از فعالیت این کارخانه و اثرات مخرب آن بر روی محیط زیست انتقاد شدیدی می کرد .