حمایت سران انگلیس، فرانسه و آلمان از توافقنامه هسته ای ایران

نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان ضمن اعلام حمایت کامل از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، از اجرای آن به عنوان پایه حل و فصل دائمی مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران یاد کردند.’دیوید کامرون’، ‘فرانسیس اولاند’ و ‘آنگلا مرکل’ در مقاله ای مشترک در واشنگتن پست نوشتند: کنگره هفته […]

نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان ضمن اعلام حمایت کامل از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، از اجرای آن به عنوان پایه حل و فصل دائمی مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران یاد کردند.'دیوید کامرون'، 'فرانسیس اولاند' و 'آنگلا مرکل' در مقاله ای مشترک در واشنگتن پست نوشتند: کنگره هفته آینده توافقنامه هسته ای را کشورهای ما به همراه آمریکا، روسیه و چین برای کنترل برنامه هسته ای ایران با این کشور امضا کردند، به رای می گذارد. با توجه به تشدید تردید جهانی، این (رای گیری درباره توافقنامه)، فرصتی حیاتی برای نشان دادن آنچه دیپلماسی می تواند به آن دست یابد، است.

81755343-70155895

ما از این توافقنامه حمایت کامل می کنیم زیرا اهداف مورد نظر ما را محقق کرد.این توافقنامه، مبتنی بر اعتماد و هیچگونه فرض و خیالی نیست بلکه مبتنی بر کنترل های مفصل و شدید مکتوبی است که قابل راستی آزمایی و ماندگار است.ما مطمئن هستیم که این توافقنامه، پایه و اساسی برای حل دائمی مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران است و به همین خاطر است که خواستار اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) پس از پایان رویه های قانونی کشورهای امضا کننده آن هستیم.