جمعی از رهبران شیعیان مصر در دیدار با آیت الله کعبی خواهان بازگشایی سفارت ایران در قاهره شدند

جمعی از دانش آموختگان شیعه مصر روز گذشته طی دیداری با آیت الله کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی و معیشتی شیعیان مصر خواهان بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در قاهره شدند.به گزارش خبرنگار ما ،فعالان فرهنگی و سیاسی شیعیه مصر بهبود روابط جمهوري […]

جمعی از دانش آموختگان شیعه مصر روز گذشته طی دیداری با آیت الله کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی و معیشتی شیعیان مصر خواهان بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در قاهره شدند.به گزارش خبرنگار ما ،فعالان فرهنگی و سیاسی شیعیه مصر بهبود روابط جمهوري اسلامي ايران ومصر را زمینه ساز تحول بزرگی در جهان اسلام می دانند .این گروه از ژنرال السیسی حمایت کرده و اعلام داشتند : سياست دولت فعلي مصر به ریاست احمد السیسی دشمني با شيعه نيست بلكه جريان وهابي تلاش مي كند افراطي گري را تشويق كند.

در این نشست آيت الله كعبي رويكرد عقلانيت و همراه با حكمت شيعيان مصر را ستود و آنان را به التزام به قانون وشفافيت دربرنامه ها وارتباط و همكاري با نهادهاي حكومتي در مصروتقريب مذاهب اسلامي ووتاكيد بر محبت اهل بيت عليهم السلام والتزام به اخلاق اهل بيت عليهم السلام به ويژه مدارا وبردباري مذهبي وپرهيز از افراط گرايي ودعوت به وحدت وبرابري وتحكيم بنياد خانواده وصبر وتحمل دربرابر مشكلات وتقويت بينش وبصيرت ودرك شرايط حساس منطقه دعوت نمود واشاره كرد :چشم انداز ارتباط ايران ومصرافق روشني فراروي پيشرفت ورشد وشكوفائي را رقم خواهد زد در این دیدار دو ساعته که بعد از ظهر یکشنبه انجام شد آقایان -دكتر راسم احمد النفيس،سيد طاهر الهاشمي، عماد قنديل ازفعالان از رهبران شيعیان حضور داشتند

17231