موگرینی: توافق هسته ای با ایران الگویی برای حل سایر بحران ها است

«فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق اخیر هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی در وین به عنوان الگویی برای حل سایر بحران های جهانی یاد کرد.به گزارش ایرنا، موگرینی روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لاستمپا» گفت: توافق هسته ای با ایران یک الگو برای حل سایر […]

«فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق اخیر هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی در وین به عنوان الگویی برای حل سایر بحران های جهانی یاد کرد.به گزارش ایرنا، موگرینی روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لاستمپا» گفت: توافق هسته ای با ایران یک الگو برای حل سایر بحران ها است و این توافق ثابت کرد که اتحادیه اروپا چه کاری (نقشی) می تواند انجام دهد.وی افزود: توافق هسته ای با تهران سرمایه گذاری مهم برای صلح و آرامش و تغییر برای ایران به ویژه برای غرب و بخشی از خاورمیانه محسوب می شود و با این توافق امکان آغاز کار جدید در خاورمیانه و آسیای صغیر ایجاد شده است.

81687587-70041509

وی گفت: تفاهم هسته ای در وین حاکی از آن است که اتحادیه اروپا باید قادر باشد حمایت از چند جانبه گرایی، باور داشتن دیپلماسی و ایجاد پل میان قدرت هایی که با هم صحبت نمی کنند را انجام دهد.وی افزود: اکنون انرژی بوجود آمده از این توافق می تواند در جهات دیگر نیز استفاده شود. یکی از درس هایی که از توافق با ایران حاصل شده این است که با روسیه می توان متفاوت از استفاده از زور دور میز نشست.نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نیز در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لارپوبلیکا» اظهار داشت: ایران می تواند نقش سیاسی برای حل یک سری از منازعات در خاورمیانه از سوریه گرفته تا عراق داشته باشد.

ایران از دولت وحدت ملی در عراق که متشکل از شیعیان، سنی ها و کردها است حمایت کرده و امروز می تواند بیش از این نقش ایفا کند.موگرینی افزود: اروپا فرصت های تجاری، اقتصادی و فرهنگی بسیاری پیش رو دارد. اما برای استفاده از آن باید رابطه توام با اعتماد با ایران برقرار کند و به آنچه در این ماه های مذاکره انجام داد، ادامه دهد. تنها در این صورت است که می توان درگیری ها را مدیریت کرد.وی تاکید کرد: ایران در طول 23 ماه مذاکره، اعتماد قدرت های بزرگ جهانی را به دست آورد و اکنون وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین کننده است.