السجر و الصقلاویه دو شهر راهبردی استان الانبار عراق آزاد شدند

دو شهر مهم و راهبردی السجر و الصقلاویه در استان الرمادی و در نزدیکی شهر اشغالی فلوجه، امروز یکشنبه توسط نیروهای عراقی شامل ارتش و نیروهای مردمی آزاد شدند. این دو شهر از آذرماه سال 92 تاکنون در کنترل داعش قرار داشت.یک منبع نیروهای مردمی عراق به ایرنا در بغداد گفت: نیروهای امنیتی و مردمی […]

دو شهر مهم و راهبردی السجر و الصقلاویه در استان الرمادی و در نزدیکی شهر اشغالی فلوجه، امروز یکشنبه توسط نیروهای عراقی شامل ارتش و نیروهای مردمی آزاد شدند. این دو شهر از آذرماه سال 92 تاکنون در کنترل داعش قرار داشت.یک منبع نیروهای مردمی عراق به ایرنا در بغداد گفت: نیروهای امنیتی و مردمی عراق در ادامه عملیات آزادسازی الانبار موفق شدند مقارن ظهر امروز یکشنبه با به هلاکت رساندن تعداد زیادی از عناصر گروه تروریستی داعش و انهدام مواضع و خودروهای بمب گذاری شده آنان، دو شهر مهم السجر و الصقلاویه را آزاد کنند.

81672129-70015918

این منبع با اشاره به این که پس از این عملیات عناصر داعش به صورت جمعی منطقه را به سمت شهر فلوجه ترک کردند، افزود: در شهر الصقلاویه سه خودروی بمب گذاری شده آنان به دست نیروهای مردمی شناسایی و منهدم شد.وی اضافه کرد: با آزادی این دو شهر، نیروهای عراقی به زودی عملیات آزادسازی شهر فلوجه را بعد از حدود 18 ماه آغاز خواهند کرد.شهر الصقلاویه در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر فلوجه و بر سر راه پایگاه نظامی الحبانیه قرار دارد.آزادی مناطق یاد شده، حلقه محاصره نیروهای داعش در شهر فلوجه را کامل تر کرده است.همچنین گزارش های رسانه ای در عراق حاکی است که نبردهای سنگینی در خطوط تماس میان نیروهای عراقی با گروه تروریستی داعش در روز یکشنبه جریان داشته که شدیدترین این نبردها در مناطق الکرمه در شرق فلوجه که به خاکریز دفاعی این شهر نیز معروف است، جریان داشته است.در حدیثه در شمال و مناطقی در جنوب شرقی الرمادی نیز از درگیری های شدید میان نیروهای داعش و نیروهای ارتش و مردمی گزارش شده است.