فضاپیمای «اسپایس اکس» ناسا برای بار سوم منفجر شد

ایراد فنی در فرایند پرتاب فضاپیمای اسپایس اکس از پایگاه کیپ کاناورال آمریکا باعث انفجار موشک حامل آن برای سومین بار شد؛ موشکی که حامل مایحتاج و لوازم مورد نیاز ایستگاه فضایی بین المللی بود.به گزارش سی ان ان، تلویزیون سازمان فضایی آمریکا (ناسا) با اعلام اینکه «فضاپیمای اسپایس اکس منهدم شد» گفت: مشخص نیست […]

ایراد فنی در فرایند پرتاب فضاپیمای اسپایس اکس از پایگاه کیپ کاناورال آمریکا باعث انفجار موشک حامل آن برای سومین بار شد؛ موشکی که حامل مایحتاج و لوازم مورد نیاز ایستگاه فضایی بین المللی بود.به گزارش سی ان ان، تلویزیون سازمان فضایی آمریکا (ناسا) با اعلام اینکه «فضاپیمای اسپایس اکس منهدم شد» گفت: مشخص نیست شاید عملیات پرتاب پیش از انجام اقداماتی ضروری صورت گرفته باشد و شرکت اسپایس اکس گفته است که ابعاد این ماموریت را بررسی خواهد کرد.

شرکت اسپایس اکس در توییتر خود با اعلام اینکه «موشک فالکون 9 حامل کپسول نامتعارف منفجر شد»، افزود: فضاپیما پیش از نابودی دچار انحراف مسیر شد.فضاپیمای اسپایس اکس قرار بود در این ماموریت بیش از دو تن لوازم ایستگاه بین المللی فضایی را شامل یک هزار و 500 پوند (حدود 800 کیلو) مواد غذایی برای کارکنان ایستگاه فضایی حمل کند اما چند دقیقه بعد از پرتاب این فضاپیما، موشک آن منفجر شد.این سومین بار است که موشک های فالکون از انجام ماموریت اوج و فرود راکتی باز می مانند و منفجر می شوند.( منبع : ایرنا)