سفیرسعودی درلبنان : طوفان قاطعیت تمام شد، شما هم کوتاه بیایید

علی عواض عسیری سفیرعربستان درلبنان که پیش از این برای مخالفان تجاوز نظامی سعودی ها علیه ملت مظلوم یمن خط و نشان می کشید، با تاکید به اینکه آل سعود مجبور به پذیرش توقف توفان قاطعیت شد از همه طرف های لبنانی خواست آنها هم کوتاه بیایند و این موضوع را دنبال نکنند.عسیری درمراسمی که […]

علی عواض عسیری سفیرعربستان درلبنان که پیش از این برای مخالفان تجاوز نظامی سعودی ها علیه ملت مظلوم یمن خط و نشان می کشید، با تاکید به اینکه آل سعود مجبور به پذیرش توقف توفان قاطعیت شد از همه طرف های لبنانی خواست آنها هم کوتاه بیایند و این موضوع را دنبال نکنند.عسیری درمراسمی که انجمن خیریه اسلامی المقاصد برای تجلیل از او برگزار کرد وبیشتر نیروهای گروه 14 مارس به ویژه حزب جریان المستقبل در آن حضور داشتند، تاکید کرد:عمیات توفان قاطعیت علیه یمن خاتمه یافته است و ما خواستار همراهی لبنانی ها با این تصمیم پادشاه سعودی ها هستیم.

81584232-6410578

وی که تغییر لحنش ناشی از شکست عملیات توفان قاطعیت علیه یمن آشکار بود و از روی دست نوشته سخنرانی کرد، گفت: پادشاهی عربستان چند روز قبل پایان توفان قاطعیت علیه یمن و آغاز مرحله بازگشت امید را اعلام کرد و بر این اساس امیدواریم همه طرف های لبنانی با این تحول همراهی کنند تا لبنان به سمت برقراری آرامش و کم شدن التهاب ها و دورشدن شبح فتنه از آن حرکت کند.سفیرعربستان در لبنان افزود: عربستان خواستار یکپارچگی صفوف لبنانی ها و همدلی و نزدیکی بین آنها است و از هم گسیختگی و دو دستگی و فاصله افتادن بین لبنانی ها را نمی خواهد.