آرامش در جنوب لبنان؛ اسرائیل توانایی پاسخ به عملیات حزب الله را ندارد

الجزیره نوشت: به نظر می رسد اسراییل واکنش خاصی به عملیات شبعا صورت نخواهد داد و توازن قوا میان این رژیم و حزب الله همچنان پابرجا خواهد بود. به اعتقاد لبنانی ها اسراییل نمی تواند پاسخ عملیات حزب الله را بدهد. هر چند عده ای انتظار داشتند که اسراییل واکنش شدیدی از خود نشان دهد […]

الجزیره نوشت: به نظر می رسد اسراییل واکنش خاصی به عملیات شبعا صورت نخواهد داد و توازن قوا میان این رژیم و حزب الله همچنان پابرجا خواهد بود. به اعتقاد لبنانی ها اسراییل نمی تواند پاسخ عملیات حزب الله را بدهد. هر چند عده ای انتظار داشتند که اسراییل واکنش شدیدی از خود نشان دهد اما این گونه نشد و جنوب لبنان شب آرامی را پشت سر می گذارد.اگر این مساله را با عملیات حزب الله در سال 2006 مقایسه کنیم می بینیم که اسراییل در آن زمان از همان ساعات اولیه شروع به گلوله باران روستاها و شهرها کردند اما این بار آرامش برقرار است و به نظر می رسد اسراییل قرار نیست پاسخی به عملیات حزب الله بدهد.در حال حاضر تحقیقات در مورد اینکه موشکهای حزب الله از کجا شلیک شده اند ادامه دارد. نکته دیگر اینکه حزب الله بیانیه ای کوتاه صادر کرد اما همین که نام بیانیه را بیانیه شماره یک گذاشته جنگی روانی را مدیریت می کند و نشان می دهد که برای هر تحولی در آینده آمادگی دارد.شرایط کنونی حاکی از آن است که حزب الله و اسراییل قصد جنگ ندارند و توازن قدرت میان آنها برقرار شده و شکسته شدن این توازن به راحتی صورت نخواهد گرفت.