حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای عملیات شبعا را برعهده گرفت

حزب الله لبنان در بیانیه ای عملیات مزارع شبعا را برعهده گرفت.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، حزب الله لبنان تأکید کرد که این عملیات صبح چهارشنبه ساعت 11:35 انجام شد.حزب الله لبنان تأکید کرد که گروه “شهدای قنیطره” وابسته به مقاومت اسلامی، نظامیان رژیم صهیونیستی را در این عملیات هدف قرار دادند.حزب الله خاطرنشان […]

حزب الله لبنان در بیانیه ای عملیات مزارع شبعا را برعهده گرفت.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، حزب الله لبنان تأکید کرد که این عملیات صبح چهارشنبه ساعت 11:35 انجام شد.حزب الله لبنان تأکید کرد که گروه "شهدای قنیطره" وابسته به مقاومت اسلامی، نظامیان رژیم صهیونیستی را در این عملیات هدف قرار دادند.حزب الله خاطرنشان کرد که در این عملیات کاروان نظامیان رژیم صهیونیستی با نوعی موشک مناسب هدف قرار گرفت که بر اثر آن چند خودرو منهدم شدند و شماری از نظامیان این رژیم هدف قرار گرفتند.بر اساس بیانیه حزب الله لبنان، کاروان خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی شامل چندین خودرو بود.