وزیر امور خارجه بر گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا تاکید کرد

به گزارش گروه دریافت خبر عصرما به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه سفرای جدید آلبانی، لتونی، فیجی و فیلیپین در ایران روز شنبه بطور جداگانه با وزیر امور خارجه ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را به محمد جواد ظریف تقدیم کردند. وزیر امور خارجه ایران در دیدارهای جداگانه سفرای […]

به گزارش گروه دریافت خبر عصرما به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه سفرای جدید آلبانی، لتونی، فیجی و فیلیپین در ایران روز شنبه بطور جداگانه با وزیر امور خارجه ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را به محمد جواد ظریف تقدیم کردند.

81055613-5518186

وزیر امور خارجه ایران در دیدارهای جداگانه سفرای جدید و آکرودیته آلبانی و لتونی با اشاره به رویکرد دولت جدید مبتنی بر تعامل سازنده با کشورهای خارجی ، بروجود ظرفیت ها و زمینه های گسترده همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آلبانی و لتونی تاکید کرد.

ظریف با اشاره به مشترکات و روابط دیرینه و دوستانه بین ایران و آلبانی ، ابراز امیدواری کرد روابط تهران – تیرانا با بهره گیری از تجارب و تلاش های گذشته تاکنون بیش از پیش گسترش یابد.وی با اعلام آمادگی کشورمان برای توسعه بیش از پیش روابط دو و چند جانبه با کشور لتونی، برنقش مهم این کشور برای توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپا بخصوص با توجه به ریاست این کشور بر اتحادیه اروپا از سال آینده تاکید کرد.

ظریف همچنین در دیدارهای جداگنه سفیر جدید و آکرودیته فیجی و سفیر مقیم فیلیپین در تهران بر اهتمام دولت جدید کشورمان برای توسعه و گسترش روابط با کشورهای آسیایی تاکید کرد.

وی زمینه های همکاری ایران و این کشورها را در عرصه های اقتصادی و تجاری و نیز گردشگری فراوان توصیف کرد.گنس موچای، روبین نایر، آتیس آسیاتیس سفرای جدید و آکرودیته آلبانی، فیجی و لتونی و همچنین ادواردو مارتین منز سفیر جدید و مقیم فیلیپین در تهران نیز با ابراز خرسندی از دیدار و حضورشان در ایران ، گزارشی از روند کنونی روابط ارایه کردند.

آنان تاکید کردند: تمامی توان خود را برای گسترش و توسعه بیش از پیش و همه جانبه روابط در عرصه های اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی و گردشگری به کار خواهند گرفت.

سفرای آلبانی و لتونی بر علاقه مندی کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا برای توسعه و گسترش روابط با ایران در فضای جدید تاکید کردند و سفیر لتونی ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست آتی کشورش بر اتحادیه اروپا شاهد ارتقا و گسترش بیش از پیش این روابط در ابعاد دوجانبه و چند جانبه باشیم.سفرای جدید فیجی و فیلیپین نیز بر وجود ظرفیت های گسترده برای توسعه روابط بخصوص در عرصه های اقتصادی و نیز گردشگری بین ایران و با کشورهای خود تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند با پیگیری توافقات فیمابین شاهد جهشی قابل توجه در روابط موجود باشیم.