درایت و هوشیاری ظریف مانع اجرای سناریوی مغرضانه در وین شد

یک مقام آگاه درباره دلایل لغو سفر محمد جواد ظریف به تهران در طول مذاکرات وین ٨ گفت: درایت و هوشیاری دکتر ظریف مانع اجرای سناریوی ساختگی و مغرضانه شد.این منبع آگاه افزود: تصمیم دکتر ظریف برای انجام سفر به تهران جهت پاره ای مذاکرات و مشورتها قطعی و البته طبیعی بود و مقدمات سفر […]

یک مقام آگاه درباره دلایل لغو سفر محمد جواد ظریف به تهران در طول مذاکرات وین ٨ گفت: درایت و هوشیاری دکتر ظریف مانع اجرای سناریوی ساختگی و مغرضانه شد.این منبع آگاه افزود: تصمیم دکتر ظریف برای انجام سفر به تهران جهت پاره ای مذاکرات و مشورتها قطعی و البته طبیعی بود و مقدمات سفر ایشان نیز فراهم شده بود.وی تصریح کرد: در همان ساعات، اخبار و تحلیلهایی در رسانه های خارجی مطرح شدمبنی بر اینکه دکتر ظریف حامل طرحها و پیشنهاداتی است که قصد دارد آن را با مسوولان عالی رتبه نظام وشخص مقام معظم رهبری در میان گذارد.

این منبع آگاه تاکید کرد: در این میان دو نکته حائز اهمیت بود ، اولا طرح وپیشنهاد مشخصی که ارزش انتقال به مرکز را داشته باشد از طرف مقابل دریافت نشده بود و ثانیا این خبر سازی بدان معنا بود که چنانچه ظریف به تهران باز گردد و مذاکرات همچنان متوقف و یا به شکست انجامد مقصر رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود.این منبع آگاه اظهار داشت: هوشیاری و درایت دکتر ظریف مانع اجرای این سناریو ساختگی ومغرضانه شد و ایشان راسا تصمیم گرفت اصل این سفر را لغو کند تا مبادا طراحان آن به ذره ای از نیات خود دست یابند