وزیر دفاع آمریکا استعفاکرد

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: چاک هیگل وزیر فاع این کشور روز دوشنبه از مقامش کناره گیری کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، باراک اوباما رییس جمهوری امریکا استعفا هیگل را پذیرفته است.این مقام وزارت دفاع امریکا افزود که هیگل تا زمان انتخاب جانشین همچنان در این سمت به وظایف خود […]

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: چاک هیگل وزیر فاع این کشور روز دوشنبه از مقامش کناره گیری کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، باراک اوباما رییس جمهوری امریکا استعفا هیگل را پذیرفته است.این مقام وزارت دفاع امریکا افزود که هیگل تا زمان انتخاب جانشین همچنان در این سمت به وظایف خود ادامه می هد.این منبع به علت استعفا و یا کناره گیری زیر دفاع امریکا از مقامش اشاره ای نکرده است.