با پیروزی “مک کانل” ریاست سنا به جمهوری خواهان رسید/ضربه سنگبن به اوباما

میچ مک کانل ‘ با پیروزی در رقابت دشوار مایه خوشحالی جمهوریخواهانی شد که امیدوارند این سناتور ایالت کنتاکی بتواند ریاست سنای جدید تحت کنترل آنها را به دست گیرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، پیروزی مک کانل نخستین ضربه قوی بود که جمهوریخواهان به جناح رقیب دمکرات در انتخابات میاندوره ای وارد کردند […]

میچ مک کانل ‘ با پیروزی در رقابت دشوار مایه خوشحالی جمهوریخواهانی شد که امیدوارند این سناتور ایالت کنتاکی بتواند ریاست سنای جدید تحت کنترل آنها را به دست گیرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، پیروزی مک کانل نخستین ضربه قوی بود که جمهوریخواهان به جناح رقیب دمکرات در انتخابات میاندوره ای وارد کردند .کنترل جمهوریخواهان بر سنا می تواند موازنه قدرت را تا حدی از دست باراک اوباما خارج کرده و دو سال آخر ریاست جمهوریش را پیچیده و بغرنج سازد.

یک علامت بالقوه خوب دیگر برای جمهوریخواهان ، پیروزی ‘ شلی مور کاپیتو ‘ نامزد جمهوریخواهان برای رقابت بر سر کرسی سنا در ایالت ویرجینیای غربی بر ‘ ناتالی تنانت ‘ رقیب دمکراتش بود . وی نخستین جمهوریخواهی است که از سال 1956 به بعد از این ایالت به سنا راه یافته است .مک کانل و کاپیتو یک متحد نزدیک جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان اعضای شاخه میانه روی حزب جمهوریخواه محسوب می شوند و پیروزی آنها می تواند شبی به یاد ماندنی را برای میانه روهایی ثبت کند که طی سالهای اخیر به طور متناوب با جناح محافظه کار حزب درگیری داشتند.هرچند که در نظر سنجی های اخیر پیش بینی می شد که مک کانل در رقابت شدید با ‘ الیسون لاندرگان ‘ بقا خواهد یافت ولی پیشتر طی سال جاری این پیروزی وی بهیچوجه قطعی نبود.