مقتدی الصدر: سفیر کودن آمریکا را از عراق اخراج کنید

مقتدی الصدر: سفیر کودن آمریکا را از عراق اخراج کنید.رهبر جریان صدر در عراق در واکنش به اقدامات رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی گفت: آن‌ها هر کسی را که صهیونیست نباشد، می‌کشند و با این کار وجهه یهودیان جهان را نیز تخریب می‌کنند. صهیونیست‌ها حتی می‌خواهند خود را به عنوان نماینده یهودیان جهان معرفی کنند […]

مقتدی الصدر: سفیر کودن آمریکا را از عراق اخراج کنید.رهبر جریان صدر در عراق در واکنش به اقدامات رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی گفت: آن‌ها هر کسی را که صهیونیست نباشد، می‌کشند و با این کار وجهه یهودیان جهان را نیز تخریب می‌کنند.

صهیونیست‌ها حتی می‌خواهند خود را به عنوان نماینده یهودیان جهان معرفی کنند که البته بسیاری از آن‌ها بیزار هستند.(بنی صهیون) عبارت از تروریست‌هایی وقیح که با آسمان و ادیان آسمانی دشمنی دارند و با گستاخی هر چه تمام، خون [پیروان] تمام ادیان را مباح می‌کنند.

مطالبۀ خود دربارۀ اخراج کردن آن کودن آمریکایی (سفیر آمریکا) و بستن سفارت [آمریکا] از طرق دیپلماتیک معمول بدون ریخته شدن خونی را تکرار می‌کنم تا این‌گونه رفتار و مسالمت‌جویی خودمان در برابر تروریسم و گستاخی آن‌ها را نشان دهیم. این بدتر از هرگونه آسیبی برای آن‌ها و بازدارنده‌تر از استفاده از زور است و این‌گونه بهانه‌ای برای متزلزل ساختن امنیت عراق و مردمش ندارند.