اسرائیل دروغگو و جنایتکار است/ صهیونیست‌ها تمام اصول دین یهود را زیر پا گذاشته‌اند

سخنگوی اتحادیه یهودیان علیه صهیونیسم، تاکید کرد: اسرائیل دروغگو و جنایتکار است.خاخام «رابی ایستروئیل داوید ویس» در همایش بین الملل تهران در خصوص فلسطین گفت: اسرائیل دروغگو و جنایتکار است و به اسم دفاع از یهودیان در حال انجام جنایت است.وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی از ادعاهای صهیونیست‌ها در مورد […]

سخنگوی اتحادیه یهودیان علیه صهیونیسم، تاکید کرد: اسرائیل دروغگو و جنایتکار است.خاخام «رابی ایستروئیل داوید ویس» در همایش بین الملل تهران در خصوص فلسطین گفت: اسرائیل دروغگو و جنایتکار است و به اسم دفاع از یهودیان در حال انجام جنایت است.وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی از ادعاهای صهیونیست‌ها در مورد وضعیت زندگی یهودیان در برخی از کشورها از جمله ایران گفت: یهودیان در ایران در صلح و صفا زندگی می‌کنند ولی اسرائیل تلاش دارد که روایت دروغی در این زمینه ارائه کند و همین راستا از جمهوری اسلامی ایران انزجار دارد.

سخنگوی اتحادیه یهودیان علیه صهیونیسم با اشاره به جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه گفت: صهیونیست‌ها غزه را به میدان جنگ تبدیل کرده‌اند و آنها تمام اصول دین یهود را زیر پا گذاشته‌اند.وی با بیان اینکه ما باید در برابر این جنایت‌ها صدای مردم غزه باشیم، گفت: ما باید همه تلاش کنیم که جنگ در این منطقه تمام شود و مردم غزه در صلح و آرامش باشند.