نوزادان نارس در بیمارستان الشفاء یکی یکی شهید می شوند

نوزادان نارس در بیمارستان الشفاء یکی یکی شهید می شوند.رئیس بخش سوانح سوختگی بیمارستان الشفاء در غزه اعلام کرد که نوزادان نارس در این بیمارستان به علت نبود امکانات یکی یکی در حال شهید شدن هستند. بنابر گزارش فلسطین الیوم، رئیس بخش سوانح سوختگی در بیمارستان الشفاء، بیمارستانی که نظامیان رژیم صهیونیستی با حملات مستمر […]

نوزادان نارس در بیمارستان الشفاء یکی یکی شهید می شوند.رئیس بخش سوانح سوختگی بیمارستان الشفاء در غزه اعلام کرد که نوزادان نارس در این بیمارستان به علت نبود امکانات یکی یکی در حال شهید شدن هستند.

بنابر گزارش فلسطین الیوم، رئیس بخش سوانح سوختگی در بیمارستان الشفاء، بیمارستانی که نظامیان رژیم صهیونیستی با حملات مستمر هم اکنون وارد آن شده اند، اعلام کرد که نوزادان نارس این بیمارستان در خطر مرگ هستندد.

وی افزود: تا کنون ۶ نوزاد و ۳۵ بیمار در بخش مراقبت های ویژه در این بیمارستان به شهادت رسیده اند.

بسیاری از بیمارستان های غزه به علت حملات مستمر و محاصره رژیم صهیونیستی بر اثر تخریب تجهیزات، قطع برق و نبود سوخت از چرخه خدمات رسانی خارج و یا با کمبود شدید دستگاه ها، دارو و امکانات مواجه هستند.

به رغم این که براساس قوانین بین المللی حمله به بیمارستان ها در زمان جنگ ممنوع و جزو جنایت جنگی محسوب می شود ولی رژیم صهیونیستی در برابر چشمان جهانانیان و دوربین های رسانه ها بی محابا به بیمارستان ها حمله ور می شود.