آغاز تحقیقات درباره تیراندازی به سفارت آمریکا در لبنان

ورودی ساختمان سفارت آمریکا در لبنان اواخر وقت روز گذشته هدف تیراندازی قرار گرفت؛ سخنگوی سفارت آمریکا در لبنان با انتشار بیانیه‌ای خبر تیراندازی به سمت این مکان در اواخر وقت روز چهارشنبه را تایید کرد. یک مقام‌ لبنانی: سازمان‌های امنیتی این کشور تحقیقات درباره حادثه مذکور را آغاز کرده‌اند. ارتش لبنان پس از این […]

ورودی ساختمان سفارت آمریکا در لبنان اواخر وقت روز گذشته هدف تیراندازی قرار گرفت؛ سخنگوی سفارت آمریکا در لبنان با انتشار بیانیه‌ای خبر تیراندازی به سمت این مکان در اواخر وقت روز چهارشنبه را تایید کرد.

یک مقام‌ لبنانی: سازمان‌های امنیتی این کشور تحقیقات درباره حادثه مذکور را آغاز کرده‌اند.

ارتش لبنان پس از این حادثه تمهیداتی را در نزدیکی سفارت آمریکا اجرا کرده و آژانس‌های امنیتی در حال تحقیق و بررسی تصاویر دوربین‌های منطقه هستند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این تیراندازی را به عهده نگرفته و انگیزه عامل این رویداد همچنان نامشخص است.