داعش در همسایه شرقی ایران هم فعال شد! / کشتار بی رحمانه نفر در افغانستان

یک روزنامه چاپ افغانستان در شماره روز شنبه خود از ظهور گروهی شبیه داعش ( دولت اسلامی عراق و شام ) در جنوب این کشور خبر داد.به گزارش «انتخاب» به نقل از شینهوا، روزنامه وحدت نوشت :« این ستیزه جویان افراطی طالبان که مدعی هستند با گروه داعش ارتباط دارند پرچم های سیاه این گروه […]

یک روزنامه چاپ افغانستان در شماره روز شنبه خود از ظهور گروهی شبیه داعش ( دولت اسلامی عراق و شام ) در جنوب این کشور خبر داد.به گزارش «انتخاب» به نقل از شینهوا، روزنامه وحدت نوشت :« این ستیزه جویان افراطی طالبان که مدعی هستند با گروه داعش ارتباط دارند پرچم های سیاه این گروه تروریستی را در برخی بخش ها به اهتزار درآورده اند و شعارهایی را در حمایت از این گروه روی دیوارها نوشته اند.»

این روزنامه به نقل از محمد علی احمدی معاون استاندار غزنی نوشت این شورشیان افراطی طالبان که از گروه دولت اسلامی حمایت می کنند مسیرهای ارتباطی را در برخی جاده ها مسدود کرده اند.احمدی افزود این گروه افراطی تازه شکل گرفته افغان که از شاخه های گروه دولت اسلامی است فعالیت های خود را از منطقه شینکار در بخش مغار آغاز کرد و تاکنون دست‌کم سه نفر را به طرز بی رحمانه ای کشته است.وی هشدار داد اگر دولت افغانستان نتواند این ستیزه جویان وابسته به گروه دولت اسلامی را متوقف کند آنها فعالیت های خود را گسترش خواهند داد.