سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای نوشت: در واکنش به مداخلات نامتعارف بریتانیا ازجمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز سایمون شرکلیف سفیر این کشور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد. در این نشست مراتب اعتراض کشورمان نسبت به  اقدامات خرابکارانه و مغایر با […]

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای نوشت: در واکنش به مداخلات نامتعارف بریتانیا ازجمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز سایمون شرکلیف سفیر این کشور در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد. در این نشست مراتب اعتراض کشورمان نسبت به  اقدامات خرابکارانه و مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دولت بریتانیا منعکس شد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده در خصوص دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف بریتانیای، خاطرنشان ساخت، دولت بریتانیا باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و حمایت ناموجه و شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست

مدیرکل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منوط به رضایت دیگر دولتها از جمله بریتانیا نخواهد بود، تصریح کرد تداوم این قبیل اقدامات غیرقانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، لذا دولت بریتانیا باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد غیرمتعارف و مداخله‌ جویانه خود را پذیرا باشد.

در ادامه تصریح گردید بر اساس قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه قابل پذیرش نیست و مداخلات و اظهارات مخرب بریتانیا به این بهانه، فاقد وجاهت است.

مدیرکل غرب اروپا در پایان ضمن محکومیت مجدد هرگونه اقدام نامتعارف و تهدیدزا در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از سفیر بریتانیا خواست تا مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس کند.سفیر بریتانیا در پاسخ اظهار داشت موارد مطرح شده را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.