دیدار وزیر خارجه عربستان با معاون رییس جمهور ایران در برزیل

وزیر خارجه عربستان با فرستاده رئیس‌جمهور به برزیل دیدار کرد.سید. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم تحلیف لولا داسیلوا رئیس جمهور جدید برزیل با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد. روز گذشته سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور برای شرکت در مراسم تحلیف «لولا داسیلوا» رییس جمهور جدید برزیل به نمایندگی از سید ابراهیم […]

وزیر خارجه عربستان با فرستاده رئیس‌جمهور به برزیل دیدار کرد.سید. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم تحلیف لولا داسیلوا رئیس جمهور جدید برزیل با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد.

روز گذشته سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور برای شرکت در مراسم تحلیف «لولا داسیلوا» رییس جمهور جدید برزیل به نمایندگی از سید ابراهیم رییسی وارد برازیلیا شد.