آغاز نخستین انتخابات هوشمند عمان

نخستین انتخابات عمان که از طریق تلفن همراه برگزار می شود از ۷ صبح امروز برای رای دهندگان داخل کشور آغاز شده است.عمانی های خارج از کشور، یکشنبه ۱۸ دسامبر از طریق تلفن همراه و برای اولین بار با اپلیکیشن “رای می دهم” در انتخاب شوراهای شهر شرکت کردند. در این انتخابات ۶۹۶ نامزد از […]

نخستین انتخابات عمان که از طریق تلفن همراه برگزار می شود از ۷ صبح امروز برای رای دهندگان داخل کشور آغاز شده است.عمانی های خارج از کشور، یکشنبه ۱۸ دسامبر از طریق تلفن همراه و برای اولین بار با اپلیکیشن “رای می دهم” در انتخاب شوراهای شهر شرکت کردند.

در این انتخابات ۶۹۶ نامزد از جمله ۲۷ زن برای عضو در شوراهای شهر رقابت می کنند. بیش از ۷۳۰ هزار رای دهنده واجد شرایط می توانند در این دور از انتخابات شوراهای شهر در عمان شرکت کنند