اروپا خواستار تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل شد

اروپا خواستار تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل شد.«شارل میشل» رئیس شورای اروپا خواستار تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل نقض قوانین بین المللی شد. رئیس شورای اروپا تأکید کرد که وی خواستار حذف کامل روسیه از شورای امنیت نیست بلکه خواستار تعلیق عضویت این کشور در این مرحله […]

اروپا خواستار تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل شد.«شارل میشل» رئیس شورای اروپا خواستار تعلیق عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل نقض قوانین بین المللی شد.

رئیس شورای اروپا تأکید کرد که وی خواستار حذف کامل روسیه از شورای امنیت نیست بلکه خواستار تعلیق عضویت این کشور در این مرحله است.در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین کشورهای اروپایی خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شده اند.