گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و لوکزامبورگ

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه تماس تلفنى ژان آسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست. ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ هم با اشاره به اهمیت مناسبات دوجانبه، دیدگاه خود را در خصوص موضوعات و تحولات مورد اهتمام دو کشور بیان کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه تماس تلفنى ژان آسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست.

ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ هم با اشاره به اهمیت مناسبات دوجانبه، دیدگاه خود را در خصوص موضوعات و تحولات مورد اهتمام دو کشور بیان کرد.