شیلی سطح نمایندگانی در سرزمین های فلسطین را به سفارتخانه ارتقا می‌دهد

شیلی سطح نمایندگانی در سرزمین های فلسطین را به سفارتخانه ارتقا می‌دهد.گابریل بوریچ رئیس جمهور شیلی گفت که کشورش سطح نمایندگی در اراضی فلسطین را به سفارتخانه ارتقا خواهد داد. بوریچ طی سخنانی در جمع اقلیت فلسطینی در سانتیاگو گفت: یکی از تصمیماتی که به عنوان دولت اتخاذ کرده ایم و فکر می کنم آن […]

شیلی سطح نمایندگانی در سرزمین های فلسطین را به سفارتخانه ارتقا می‌دهد.گابریل بوریچ رئیس جمهور شیلی گفت که کشورش سطح نمایندگی در اراضی فلسطین را به سفارتخانه ارتقا خواهد داد.

بوریچ طی سخنانی در جمع اقلیت فلسطینی در سانتیاگو گفت: یکی از تصمیماتی که به عنوان دولت اتخاذ کرده ایم و فکر می کنم آن را علنا اعلام نکردیم و اکنون با ریسک آن را اعلام می کنم این است که ما سطح نمایندگی رسمی در فلسطین را از کاردار به سفارتخانه ارتقا خواهیم داد».وی در سخنرانی خود تاکید کرد که «فلسطینی ها مردمی هستند که حضور دارند، مقاومت می کنند و تاریخ دارند».