روسیه و ایران در حال ایجاد یک مسیر تجاری برای دور زدن تحریم‌ها

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده روسیه و ایران در حال ساخت یک مسیر تجاری بین‌قاره‌ای هستند که به دو کشور برای دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد. طبق گزارش بلومبرگ دو کشور در حال احداث گذرگاهی به طول ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۰ مایل) هستند که  از شرق اروپا تا اقیانوس هند امتداد دارد. بلومبرگ توسعه […]

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده روسیه و ایران در حال ساخت یک مسیر تجاری بین‌قاره‌ای هستند که به دو کشور برای دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد.

طبق گزارش بلومبرگ دو کشور در حال احداث گذرگاهی به طول ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۰ مایل) هستند که  از شرق اروپا تا اقیانوس هند امتداد دارد.

بلومبرگ توسعه این مسیر را یکی از مصادیق تغییر شکل سریع شبکه‌های تجاری در اثر رقابت قدرت‌های بزرگ توصیف کرده و نوشته اقتصاد دنیا در حال تقسیم به بلوک‌های رقیب است.