تاکید بر توسعه همکاری های دفاعی و امنیتی ایران و پاکستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماسی تلفنی، انتصاب فرمانده جدید ارتش پاکستان را تبریک گفت.، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی، انتصاب ارتشبد «عاصم منیر» را به عنوان فرمانده جدید ارتش پاکستان تبریک گفت. سرلشکر محمد باقری با اشاره به روند رو به توسعه همکاری های […]

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماسی تلفنی، انتصاب فرمانده جدید ارتش پاکستان را تبریک گفت.، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی، انتصاب ارتشبد «عاصم منیر» را به عنوان فرمانده جدید ارتش پاکستان تبریک گفت.

سرلشکر محمد باقری با اشاره به روند رو به توسعه همکاری های دفاعی و امنیتی دو کشور بویژه تاثیر آن در ارتقاء و تحکیم امنیت مرز مشترک، گفت: تداوم این روند و توسعه هر چه بیشتر همکاری ها باید افزایش یابد.

در این گفتگو دو طرف ضمن تأکید بر ادامه همکاری های گذشته در حوزه امنیت مرزی و مقابله با تروریست‌ها؛ جهت گیری های آینده همکاری‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مرز و پیاده سازی ایده تبدیل این مرز به مرز دوستی و برادری را مورد تاکید قرار دادند.

براساس این گزارش، سردار سرلشکر محمد باقری از فرمانده جدید ارتش پاکستان برای سفر به تهران دعوت و ژنرال «عاصم منیره» نیز متقابلاً از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای سفر به اسلام‌آباد دعوت کرد.