سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در اواسط هفته جاری

نخست وزیر عراق، اواسط هفته جاری به تهران سفر می کند.محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق اواسط هفته جاری برای دیدار به مقامات ایران به تهران سفر می کند. نخست وزیر عراق به دعوت ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران به تهران سفر می کند.در […]

نخست وزیر عراق، اواسط هفته جاری به تهران سفر می کند.محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق اواسط هفته جاری برای دیدار به مقامات ایران به تهران سفر می کند.

نخست وزیر عراق به دعوت ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران به تهران سفر می کند.در روز شنبه «۵آذرماه» سفیر ایران در عراق در دیدار با السودانی دعوت «ابراهیم رییسی» رییس جمهور ایران برای سفر نخست وزیر عراق به تهران را به وی تقدیم کرد