دادگاه فدرال عراق جلسه بررسی انحلال پارلمان را به تعویق انداخت

دادگاه فدرال عراق جلسه بررسی انحلال پارلمان را به تعویق انداخت.منابع خبری از تعویق جلسه دادگاه فدرال عراق برای بررسی درخواست انحلال پارلمان خبر دادند.دادگاه فدرال عراق جلسه رسیدگی به درخواست انحلال پارلمان عراق را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.دادگاه فدرال قرار بود این جلسه را امروز سه شنبه برگزار کند.این تصمیم درپی تحولات […]

دادگاه فدرال عراق جلسه بررسی انحلال پارلمان را به تعویق انداخت.منابع خبری از تعویق جلسه دادگاه فدرال عراق برای بررسی درخواست انحلال پارلمان خبر دادند.دادگاه فدرال عراق جلسه رسیدگی به درخواست انحلال پارلمان عراق را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.دادگاه فدرال قرار بود این جلسه را امروز سه شنبه برگزار کند.این تصمیم درپی تحولات دوشنبه بغداد و یورش حامیان صدر به کاخ ریاست جمهوری و نخست‌وزیری اتخاذ شده است.