امارات: به دنبال فرستادن سفیر به تهران هستیم/ خواهان تشکیل هیچ محوری علیه ایران نیستیم

مشاور رئیس امارات با تاکید بر اینکه کشورش خواهان ایجاد هیچ محوری علیه ایران نیست گفت که ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به تهران است.انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک در گفت وگو با رویترز تاکید کرد که ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه […]

مشاور رئیس امارات با تاکید بر اینکه کشورش خواهان ایجاد هیچ محوری علیه ایران نیست گفت که ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به تهران است.انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک در گفت وگو با رویترز تاکید کرد که ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست.وی با تاکید بر اینکه کشورش خواهان تقابل با ایران نیست خاطرنشان کرد: ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به تهران و از سرگیری روابط با ایران است.این مقام اماراتی گفت: از هر طرحی که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند، استقبال می کنیم.