بایدن در تل آویو: روابط ما با اسرائیل عمیق‌تر از گذشته است

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی پس از ورود به فرودگاه بین گوریون در تل آویو گفت: روابط ما با اسرائیل مستحکم‌تر و عمیق‌تر از گذشته است.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: با اسرائیل برای تقویت سامانه‌های دفاعی‌اش از جمله گنبد آهنین همکاری خواهیم کرد و حمایت مداوممان از راهکار تشکیل دو کشوری را مورد […]

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی پس از ورود به فرودگاه بین گوریون در تل آویو گفت: روابط ما با اسرائیل مستحکم‌تر و عمیق‌تر از گذشته است.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: با اسرائیل برای تقویت سامانه‌های دفاعی‌اش از جمله گنبد آهنین همکاری خواهیم کرد و حمایت مداوممان از راهکار تشکیل دو کشوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: ما به همکاری مشترکمان برای مبارزه با سموم یهوی ستیزی ادامه خواهیم داد.بایدن گفت: روابط ما با اسرائیل قوی‌تر و عمیق‌تر از هر زمان گذشته است و ما این روابط را در زمینه تکنولوژی و ابتکارها، عمیق‌تر خواهیم کرد.وی گفت: این دهمین سفر من به اسرائیل است. رابطه میان مردم آمریکا و یهود رابطه‌ای بسیار عمیق است.بایدن گفت: طی این سفر، ما بر پایبندی نسبت به امنیت اسرائیل از جمله با صنایع نظامی و حمایت از گنبد آهنین تاکید خواهیم کرد. ما همکاری‌مان و ادغام اسرائیل در منطقه در زمینه‌های اقتصادی و تکنولوژی را تعمیق خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ثبات بیشتر و تماس بیشتر برای همه در منطقه مهم است، افزود: همچنان بر این باورم که راهکار تشکیل دو کشور بهترین راه حل است و به همین دلیل حمایت مداومم از راهکار تشکیل دو کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد، هرچند که من می‌دانم که این امر جزو اصطلاحات شما نیست، اما از نظر من همچنان بهترین راه حل برای یک آینده با معیارهای صلح و دموکراسی و شکوفایی برای مردم فلسطین و اسرائیل است.در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل در حین استقبال از بایدن در فرودگاه بن گوریون گفت: مردم اسرائیل با دستان باز از تو استقبال می‌کنند. سفر تو نشانگر عمق رابطه ما است. سفر بایدن سفر صلح است که از اسرائیل به عربستان آغاز می‌شود.