حضور علی باقری در مراسم امضای دفتر یادبود شینزو آبه

امضای دفتر یادبود شینزوآبه نخست وزیر پیشین ژاپن امروز و فردا در محل سفارت این کشور در تهران انجام می‌شود.علی باقری، معاون وزیر امور خارجه، حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و دکتر متفکر آزاد رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن امروز دفتر یاد بود شینزوآبه نخست وزیر پیشین ژاپن را امضا […]

امضای دفتر یادبود شینزوآبه نخست وزیر پیشین ژاپن امروز و فردا در محل سفارت این کشور در تهران انجام می‌شود.علی باقری، معاون وزیر امور خارجه، حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و دکتر متفکر آزاد رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن امروز دفتر یاد بود شینزوآبه نخست وزیر پیشین ژاپن را امضا کردند.