سفر علی باقری به عمان

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه به عمان سفر کرد.صبح امروز علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات عمان به این کشور سفر کرد.

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه به عمان سفر کرد.صبح امروز علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات عمان به این کشور سفر کرد.