روسیه محموله‌های سلاح ارسالی غرب را “اهداف مشروع” خواند

روسیه محموله‌های سلاح ارسالی غرب را “اهداف مشروع” خواند. ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه : ما به آمریکا هشدار داده‌ایم که پمپاژ سلاح به اوکراین، که آنها از طریق چند کشور هدایتش می‌کنند، تنها یک حرکت خطرناک نیست، بلکه این کاروان‌ها و محموله‌ها را به هدف نظامی مشروع تبدیل می‌کند. ما درباره پیامدهای حاصل از این […]

روسیه محموله‌های سلاح ارسالی غرب را "اهداف مشروع" خواند. ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه : ما به آمریکا هشدار داده‌ایم که پمپاژ سلاح به اوکراین، که آنها از طریق چند کشور هدایتش می‌کنند، تنها یک حرکت خطرناک نیست، بلکه این کاروان‌ها و محموله‌ها را به هدف نظامی مشروع تبدیل می‌کند. ما درباره پیامدهای حاصل از این انتقال بی‌ملاحظه سلاح‌هایی چون اسلحه ضدتانک یا ضدهوایی قابل حمل هشدار داده‌ایم