سید حسن نصرالله: انتخابات لبنان برگزار خواهد شد

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی امشب خود به مهمترین تحولات داخلی و بین‌المللی پرداخت.سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب درباره آخرین تحولات داخلی و بین المللی سخنرانی کرد.دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات لبنان در موعد مقرر اظهارداشت: فضای شبهه با به تعویق انداختن انتخابات از […]

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی امشب خود به مهمترین تحولات داخلی و بین‌المللی پرداخت.سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب درباره آخرین تحولات داخلی و بین المللی سخنرانی کرد.دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات لبنان در موعد مقرر اظهارداشت: فضای شبهه با به تعویق انداختن انتخابات از یک اتاق فکر ایجاد می شد، این مسئله پایان یافته و انتخابات برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما مکانیسمی انتخاباتی تشکیل دادیم تا هیچ یک از آرای ما از بین نرود، حتی در حوزه هایی که نامزد نداریم. ممکن است در برخی حوزه های انتخاباتی بر اساس منافع انتخاباتی خود و متحدانمان به دو فهرست برویم همچنین ما آماده ارائه هر نوع کمک و مشورت به دوستان و متحدانمان در حوزه هایی هستیم که در آن کاندیدایی نداریم.دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: شعار انتخاباتی ما "می‌مانیم تا حمایت کنیم و بسازیم" است.سید حسن نصرالله ادامه داد: طی ماه های گذشته درخصوص برنامه انتخاباتی گفتگو شده و اکنون این برنامه در مرحله تنظیم است و به زودی اعلام خواهد شد.وی افزود: نمایندگان حزب الله بخشی از حزب و خط مشی آن هستند و در حزب چهارچوبی به نام فراکسیون وفای به مقاومت وجود دارد. نمایندگان حزب الله به تصمیم های حزب الله متعهد هستند و از موضع سیاسی یک فرد مستقل صحبت نمی کنند.نصرالله گفت: نماینده حزب‌الله در پارلمان نظر شخصی خود را نمی‌گوید بلکه نظر و سخنش موضع فراکسیون خواهد بود و نمایندگان ما با جدیت و فعالانه کار خواهند کرد.