درخواست اوکراین از ترکیه: تنگه داردانل را ببندید!

سفیر اوکراین در ترکیه اعلام کرد، کی‌یف خواستار بسته شدن تنگه داردانل است.خبرگزاری اسپوتنیک، واسیل بودنار، سفیر اوکراین در ترکیه گفت: در حال حاضر مهم است که چه نوع حمایتی از اوکراین می‌شود. بنابراین از دولت ترکیه می‌خواهم به اوکراین کمک کند.وی افزود: ما خواستار بسته شدن تنگه داردانل هستیم و می‌خواهیم تحریم‌هایی علیه روسیه […]

سفیر اوکراین در ترکیه اعلام کرد، کی‌یف خواستار بسته شدن تنگه داردانل است.خبرگزاری اسپوتنیک، واسیل بودنار، سفیر اوکراین در ترکیه گفت: در حال حاضر مهم است که چه نوع حمایتی از اوکراین می‌شود. بنابراین از دولت ترکیه می‌خواهم به اوکراین کمک کند.وی افزود: ما خواستار بسته شدن تنگه داردانل هستیم و می‌خواهیم تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال شود. ما خواستار مصادره سهام روسیه در ترکیه هستیم. حمایتی که از طریق تامین تسلیحات دفاعی از ما می‌شود نیز بسیار مهم است.