نوری المالکی ٬ ایادعلاوی و اسامه النجیفی به عنوان معاونان رییس جمهوری عراق از مجلس رای اعتماد گرفتند

منابع خبری عراق اعلام کردند که نوری المالکی ٬ ایادعلاوی و اسامه النجیفی به عنوان معاونان رییس جمهوری عراق از مجلس رای اعتماد گرفتند.به گزارش ایرنا بنقل از سومرنیوز در جلسه رای اعتماد امشب مجلس عراق این سه نفر توانستند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند وسپس مراسم تحلیف را به جای آوردند.

منابع خبری عراق اعلام کردند که نوری المالکی ٬ ایادعلاوی و اسامه النجیفی به عنوان معاونان رییس جمهوری عراق از مجلس رای اعتماد گرفتند.به گزارش ایرنا بنقل از سومرنیوز در جلسه رای اعتماد امشب مجلس عراق این سه نفر توانستند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند وسپس مراسم تحلیف را به جای آوردند.