خواستگاری «هاشمی» از «رغد» دختر صدام حسین

معاون فراری رئیس جمهور سابق عراق همچنین افزود: امیدوارم با ازدواج با ˝رغد˝ دختر صدام در راستای بنای عراق جدید و بدون روافض (شیعیان) سهیم باشیم.شیعه آنلاین گزارش داد ،اخبار رسیده از امان پایتخت کشور اردن حاکی از آن است که «طارق هاشمی» معاون فراری رئیس جمهور سابق عراق که بدلیل دست داشتن در عملیات […]

معاون فراری رئیس جمهور سابق عراق همچنین افزود: امیدوارم با ازدواج با ˝رغد˝ دختر صدام در راستای بنای عراق جدید و بدون روافض (شیعیان) سهیم باشیم.شیعه آنلاین گزارش داد ،اخبار رسیده از امان پایتخت کشور اردن حاکی از آن است که «طارق هاشمی» معاون فراری رئیس جمهور سابق عراق که بدلیل دست داشتن در عملیات های تروریستی به اعدام محکوم شده، از دختر دیکتاتور سابق عراق یعنی «رغد صدام حسین» خواستگاری کرد. هاشمی” در نامه ای خطاب به دختر “صدام” نوشت: هدف از این ازدواج، تعمیق روابط میان مخالفان حکومت عراق و همبستگی گروه های مخالف علیه نظام حاکم در عراق است.معاون فراری رئیس جمهور سابق عراق همچنین افزود: امیدوارم با ازدواج با “رغد” دختر صدام در راستای بنای عراق جدید و بدون روافض (شیعیان) سهیم باشیم.