ارزیابی یک دیپلمات ارشد ایرانی از دیدار اخیر امیر عبداللهیان وامیرخان متقی در تهران

یک دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به تهران در راس یک هیات تجاری و سیاسی گفت : در دیدار امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و امیر خان متقی «وزیر خارجه طالبان » دو طرف صریح و شفاف همزمان دوستانه هر انچه لازمه گذار از وضع کنونی به آینده مطلوب […]

یک دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به تهران در راس یک هیات تجاری و سیاسی گفت : در دیدار امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و امیر خان متقی «وزیر خارجه طالبان » دو طرف صریح و شفاف همزمان دوستانه هر انچه لازمه گذار از وضع کنونی به آینده مطلوب است را بیان کردند.سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت : سخنگوی وزارت امور خارجه سفر هیات افغانستانی به تهران را تشریح کرد. به عنوان کارشناس می‌گویم دیدار ‎امیرعبداللهیان و ‎متقی مهمترین بخش سفر بود. دو طرف صریح و شفاف همزمان دوستانه هر آنچه لازمه گذار از وضع کنونی به آینده مطلوب است را بیان داشتند. منافع ایران ،افغانستان و منطقه در تحقق مطالب این ملاقات است.»